Observera
Konsult inom CCTV

Referenser

Från norr till söder

Några av Observeras kunder


Upphandlingar

swedavia

göteborgs hamn

göteborgs stad

sigtuna kommun


Entreprenadrätt

Trafikverket

värnamo kommun

svenska spel ab

 

 


Kompetensutveckling

Stanley Security

ramböll

yrkeshögskolan

västra götalandsregionen

 

 
 
Jan är en mycket skicklig strategisk partner som kan leverera både affärsorienterade analyser samt djupgående kunskaper inom CCTV-området.
— Per-Martin Hedström, SOS Alarm Sverige AB
 
 

 
 
Jan är en konsult med god bransch- och marknadskännedom med förmåga att förklara komplexiteten i CCTV på ett pedagogiskt sätt.
— Kenneth Lexell, Stadsledningskontoret Göteborg Stad
 
 

 
 
Vi har samarbetat med Jan Strandevall i många år och han har visat stor yrkeskunskap inom sitt specialområde CCTV. Men han har också en förmåga att se kundens behov och förutsättningar i ett större perspektiv vilket inneburit att kunden fått rätt teknik till rätt kostnad och inte minst system som är säkerhets- och funktionsmässigt anpassade för kundens behov.
— Roger Månsson, Kanuk Säkerhetsutveckling AB
 
 

 
 
Jan Strandevall har visat mycket stor och djup kunskap om CCTV och har ett stort nätverk inom branschen vilket är till stor nytta. Jan är också en trevlig och positiv person som är mycket lätt att samarbeta med.
— Hans Skillborg, Swedavia