Observera
Konsult inom CCTV

Om

Engagemang, kunskap & kvalitet

Det var en gång...

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Men också av att lösa olika behov på ett smart och funktionellt sätt oavsett vem eller vad prylarna är avsedda till. Ljud & Bild blev en naturlig del av min vardag då jag tidigt började att arbeta i en radio och tv butik i Göteborg. Med tiden kom jag att bli specialist på Bang & Olufsen som inte bara är eleganta produkter i premium segmentet utan också tekniskt framstående med bland annat möjligheten att förflytta bild och ljud mellan olika rum - vid den här tiden något ganska spektakulärt.

Kunderna var ofta krävande och de förväntade sig att få professionellt bemötande och sakkunnig vägledning.  De hade inte sällan också behov av att skydda sina hem eller verksamheter vilket ledde till att jag tidigt lärde mig allt om övervakningskameror. Inte minst satte jag mig noga in i de juridiska aspekterna som omgärdade användandet av kameror vilket var nog så viktigt för att kunna hjälpa mina kunder att fatta rätta beslut om anskaffning, kameraplaceringar och hantering av bildmaterial. Så byggs förtroende mellan kund och säljare och på den vägen är det.

Idag sätter jag heder i att kunna vägleda mina uppdragsgivare på ett sådant sätt att de inte bara får en väl genomtänkt lösning utan också i att balansera insatsen på ett sådant sätt att det blir kostnadseffektivt. Det vill säga att resultatet av Observeras insats skall kompensera det arvode som utgår oavsett om det handlar om kompetensutveckling eller anskaffning - sett endera i tid eller pengar.

- Jan Strandevall

 

CCTV

Closed Circuit TeleVision
- av grekiskans Tele (avstånd) och latinskans Vision (syn) och där kamerorna ingår i en sluten krets.


Nominerad till årets Säkerhetskonsult 2015

Juryns motivering;
"Jan Strandevall är en person som med lösningsfokuserad framtoning, brett nätverk och enorm sakkunskap är ett självklart val om man vill ha hjälp med olika säkerhetslösningar. Jan är kundorienterad och navigerar vant den oinsatte till ett välgrundat säkerhetsval. Till detta har vår kandidat diplomutbildning i upphandling samt goda kunskaper i entreprenadrätt vilket ofta är en mycket god kombination vid upphandling av kameraövervakningssystem."

seniorkonsult

Jan Strandevall

Självlärd specialist inom kameraövervakningsområdet med många genomförda projekt av olika slag i bagaget - några av dem kan du läsa om på sidan referenser. Trivs också i rollen som egen företagare och driver Observera med engagemang och målsättning att bli betraktat som pålitligt och välrenommerat.
Till vardags gläds och umgås jag med min fru och två vuxna (nåja) söner och övrig familj samt vänner. För att orka med ett ibland krävande arbetsschema håller jag mig igång genom att ibland springa onödigt långt i så kallade ultramarathons.

 

Kurser

Diplomerad Upphandlare SOI
Sveriges Offentliga Inköpare, 2006

Entreprenadjuridik
Teknologiskt Institut, 2008

 

Certifikat

Behörig Ingenjör CCTV - Konstruktion
Svensk Brand & Säkerhetscertifiering, 2010 - 2014

Organisationer

SWELARM (numera SäkerhetsBranschen)
Styrelseledamot samt ordförande i sektion CCTV, 2009 - 2013

SEK - Svensk Elstandard
Representerar SäkerhetsBranschen som expert inom CCTV i European Committe for Electrotechnical Standardization (CENELEC) samt i International Electrotechnical Commission (IEC), 2013 -

ASIS International Sweden

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare